Profile

Join date: Nov 7, 2022

About

Exness co le da la mot cai ten qua quen thuoc doi voi nhung nguoi dang tham gia thi truong giao dich ngoai hoi roi. Day la mot trong nhung san forex lon nhat va noi tieng nhat. Cac chuyen gia danh gia san Exness phu hop voi ca nguoi moi lan trader chuyen nghiep. Neu ma ban van chua chac lieu minh co nen giao dich voi Exness hay khong, thi hay doc ngay nhung danh gia san exness cua TraderForex duoi day.

Hien tai, Exness la mot trong nhung san giao dich da duoc co quan, to chuc tai chinh uy tin the gioi cap phep va chung chi de hoat dong. Voi hon 10 nam ton tai trong thi truong tai chinh Exness hien tai la san forex phuc vu cac nha dau tu le lon nhat the gioi voi tong khoi luong giao dich len toi 588 ty USD.

San Exness cung cap kha la da dang cac san pham giao dich cho ban lua chon bao gom: Tien te, Nang luong, Chung khoan, Chi so, Kim loai, Crypto.

Tien te: 107 cap trong do Exness cung 7 cap tien te chinh; 25 cap tien te phu va 75 cap tien te hiem.

Nang luong: Dau tho.

Chung khoan: 30 ma chung khoan cua cac tap doan, cong ty lon tren the gioi nhu Google, Facebook, Amazon, Alibaba, eBay, Apple, Alphabet.

Chi so: Exness cung cap 10 loai chi so trong do co S&P 200 cua Uc, S&P 500, US30, JP225…

Kim loai: 10 ma trong do cung cap 4 kim loai chinh la: vang, bac, bac kim va Palladium.

Crypto: Bitcoin Cash, Bitcoin, ETH, Ripple, Litecoin duoi dang CFD voi dong Do-la.

San Exness cung cap rat nhieu loi the cho khach hang. Ngoai ra, giao dich tien dien tu tai san se khong mat phi. San cho phep giao dich san pham Crypto 24/7 thay vi 24/5 nhu nhieu san forex khac.

Lien he voi TraderForex thong qua:

Xem them: https://traderforex.net/kien-thuc-forex/huong-dan-choi-forex/

Website: https://traderforex.net

Phone: 0386834640

Address: Tang 18 Toa nha Kim Khi Thang Long, Ha Noi

Social: https://www.linkedin.com/in/traderforexnet/

Hastag: #traderforexnet #traderforex #forex #sanforexT
trader forexnet

trader forexnet

More actions